Vegan Menü

V15. Bio-Tofu 9,50€
V16. Rindfleischimitat 9,90€
V17. Hühnerfleischimitat9,90€

V20. Bio-Tofu 9,50€
V21. Rindfleischimitat 9,90€
V22. Hühnerfleischimitat9,90€

*e) Sellerie, f) Sesam h) Erdnüsse, i) Gluten, m) Soja, o) Pilze