Vegan Menü

V16. Bio-Tofu 12,50€
V17. Rindfleischimitat 13,50€
V18. Hühnerfleischimitat 13,50€

V20. Bio-Tofu 12,50€
V21. Rindfleischimitat 13,50€
V22. Hühnerfleischimitat 13,50€

*e) Sellerie, f) Sesam h) Erdnüsse, i) Gluten, m) Soja, o) Pilze